Taxaties

Het doel van een taxatierapport is het verschaffen van belangrijke gegevens en waarden van uw agrarisch bedrijf, huis of woning die u gekocht heeft.. Veel banken en andere financiële instellingen stellen een taxatierapport verplicht voordat zij een hypotheek verstrekken. De geldverstrekker wil zekerheid omtrent de reële waarde van het huis waar u een financiering (hypotheek) voor vraagt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige vereist.

Maar een taxatierapport kan ook gebruikt worden voor een koop- of verkoopbeslissing.


Waarde bepalende aspecten:

 • de plaats en buurt waarin uw woning ligt,
 • omgevingsfactoren; bestemmingsplan, snelweg, winkels, kindvriendelijke buurt etc,
 • aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz,
 • de staat van het onderhoud van uw woning, de constructie en kwaliteit van toegepaste materialen,
 • de indeling en functionaliteit,
 • isolatie en energiebesparende maatregelen,
 • de inhoud en oppervlakte,
 • verplichtingen en rechten die op de grond rusten,
 • prijsontwikkeling van min of meer vergelijkbare woningen,
 • toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse,
 • verontreiniging,
 • de taxateur gaat na of datgene wat hij waarneemt overeenkomt met de gegevens van het kadaster.

Heeft de getaxeerde waarde invloed op het bedrag dat ik kan lenen?
Ja, vaak bepaalt de waarde mede de hoogte van het maximaal te lenen bedrag.

Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat?
Nee, de onderhoudsstaat wordt wel bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Indien de taxateur aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten.

Waardebegrippen
Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
De waarde van een huis als het in de normale situatie van vraag en aanbod zou worden verkocht.

Herbouwwaarde
Dit is een indicatie van de kostprijs om de huidige woning op dezelfde plaats opnieuw te laten bouwen.